Drewno

O Czasopismie

"Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty" jest międzynarodowym czasopismem naukowym, w którym publikowane są oryginalne wyniki nowatorskich badań podstawowych i stosowanych dotyczących zagadnień technologicznych, technicznych, ekonomicznych i ekologicznych - istotnych dla sfery nauki i przemysłów opartych na drewnie wraz z ich otoczeniem, a także interesujące dla międzynarodowego grona odbiorców. "Drewno" jest wydawane w cyklu półrocznym w systemie Open Access (CC BY 4.0).

Cele i zakres

  • nauka o drewnie: anatomia, biologia, chemia, fizyka
  • mechaniczna i chemiczna technologia drewna: m.in. tartacznictwo, tworzywa drzewne, budownictwo drewniane, meblarstwo, masy włókniste, papiernictwo
  • inżynieria materiałowa, biokompozyty, nanokompozyty
  • gospodarka materiałowa
  • ochrona środowiska, bezpieczeństwo procesów, produktów i miejsc pracy
  • biotechnologia
  • bioenergia, biopaliwa
  • leśnictwo: pozyskiwanie i jakość drewna
  • ekonomika drzewnictwa

Szczególnie pożądane są artykuły dotyczące zwiększania zasobów drewna (odpady drzewne); innowacyjnych kompozytów i lignocelulozowych; nowych trendów w ochronie, modyfikacji i uszlachetnianiu drewna; biorafinacji surowca drzewnego; "zielonego" budownictwa; nowych technologii recyklingu odpadów drzewnych; zrównoważonego rozwoju; zarządzania innowacjami; sieci biznesowych.

W przygotowaniu materiałów przeznaczonych do druku należy stosować formularz dla autorów z uwzględnieniem wskazówek dla autorów.

JCR (Journal Citation Reports)

"Drewno" jest indeksowane w bazie Web of Science Core Collection jako jedyne wydawane w Polsce czasopismo naukowe z zakresu drzewnictwa i jedno z około 20 światowych czasopism z tej dziedziny.

IF 2021 - 1,000

IF 2020 - 1,200

IF 2019 - 0,578

IF 2018 - 0,857

IF 2017 - 0,311

IF 2016 - 0,642

IF 2015 - 0,438
IF 2014 - 0,300

IF 2013 - 0,171
IF 2012 - 0,200
IF 2011 - 0,026
IF 2010 - 0,073

Scopus

Od 2009 "Drewno" jest indeksowane także w bazie Scopus.

CiteScore 2021 - 1,7

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki: 

2021 - 100 punktów

2020 - 70 punktów

2019 - 70 punktów

2018 - 15 punktów

2017 - 15 punktów

2016 - 15 punktów

2015 - 15 punktów
2014 - 15 punktów
2013 - 15 punktów
2012 - 15 punktów
2011 - 15 punktów
2010 - 6 punktów

DOI (Digital Number Identifier)

Od 2013 roku (nr 189, vol. 56) każdy artykuł posiada numer DOI.
Sprawdź numer w bazie DOI System dx.doi.org.

Informacje ogólne

ISSN: 1644-3985

Numer DOI wydawnictwa: 10.12841

Wersja pierwotna: papierowa


Wzór cytowania

Nazwisko Inicjał imienia. [rok]: Tytuł publikacji. Drewno vol. [nr]: strony. DOI: numer

Przykład:

Dziurka D., Mirski R. [2013]: Lightweight boards from wood and rape straw particles. Drewno 56 [190]: 19-32. DOI: 10.12841/wood.1644-3985.050.02

Polityka Open Access

Od 2021 roku wszystkie artykuły publikowane w "Drewnie" publikowane są w OA na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Creative Commons License

Kontakt

Adres redakcji

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań

Koordynator Komitetu Redakcyjnego

Mgr Aleksandra Szymił
E-mail: aleksandra.szymil@pit.lukasiewicz.gov.pl
publication@itd.poznan.pl
Tel.:
61 850 49 51