Drewno

Kalendarium

 1954
  • Publikacja pierwszego numeru kwartalnika "Prace Instytutu Technologii Drewna"
 2003
  • zmiana tytułu na "Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty" i częstotliwości wydawania na cykl półroczny
 2008
 2010
 2012
  • Uzyskanie środków finansowych w ramach programu "Index Plus" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt pt. Digitalizacja i podniesienie    międzynarodowej pozycji czasopisma "Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty" (2012-2014)
 2013
  • Wprowadzenie numerów DOI (od nr 189, vol. 56)
 2014
  • Aktywacja strony internetowej www.drewno-wood.pl
  • Publikacja wybranych artykułów z międzynarodowej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pt. The Forest Biomass Conference 2013, która odbyła się 7-9 października 2013 w Pałacu Mierzęcin (nr 192, vol. 57)

2016
  • Publikacja wybranych artykułów z Międzynarodowej Konferencji Naukowej DREWNO - NAUKA - GOSPODARKA, która odbyła się 5-6 października 2015 (nr 197, vol. 59)