Drewno

Procedura recenzowania

Materiały naukowe (artykuły i doniesienia) przekazane do Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Drewno" są recenzowane. Stosowany jest model double-blind review process (tzw. podwójnie ślepa recenzja zapewniająca anonimowość autora i recenzenta). Recenzent otrzymuje tekst do oceny po wstępnej kwalifikacji dokonanej przez redaktorów tematycznych oraz redaktora metodycznego i statystycznego, a następnie kolegialnie przez Redakcję. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu naukowego ze względu na jego niedopasowanie tematyczne, słabą jakość lub nieprawidłowe przedstawienie wyników bez podania uzasadnienia. Recenzentami nie są członkowie Komitetu Redakcyjnego Czasopisma, członkowie Rady Naukowej, osoby z tej samej placówki, z której pochodzi autor, i/lub osoby pozostające z nim w konflikcie interesów. Autor otrzymuje recenzję w formie pisemnej (drogą elektroniczną). Uwagi recenzenta są wyjaśniane z autorem za pośrednictwem Komitetu Redakcyjnego. Po uwzględnieniu przez autora uwag z recenzji, tekst naukowy kierowany jest do ostatecznej akceptacji recenzenta. Lista recenzentów jest publikowana w Czasopiśmie raz w roku.

W sprawach dotyczących etyki, Czasopismo kieruje się zasadami określonymi przez Committee on Publication Ethics (COPE) zawartmi w Kodeksie Postępowania COPE.

Recenzenci 2017 (199-200):

 1. Prof. Saim Ateş, PhD
 2. Prof. Nadir Ayrilmiş, PhD
 3. Monika Bartkowiak, PhD (Eng)
 4. Mauro Bernabei, PhD
 5. Assoc. Prof. Andrii Bilous, PhD
 6. Dimitris Birbilis, PhD
 7. Helena Cruz, PhD
 8. Prof. Ewa Dobrowolska, PhD
 9. Assoc. Prof. Andrzej Fojutowski, PhD (Eng)
 10. Prof. Jörg Fromm, PhD
 11. Ayhan Gençer, PhD
 12. Béatrice George, PhD
 13. Prof. Ulf Arne Girhammar, PhD
 14. Giacomo Goli, PhD
 15. Prof. Jacek Hilszczański, PhD (Eng)
 16. Prof. Salim Hiziroğlu, PhD
 17. Kordula Jacobs, Dipl.-Ing.
 18. Md Sarwar Jahan, PhD
 19. Martina Kalamárová, PhD
 20. Vladislav Kaputa, PhD
 21. M. Rezaul Karim, PhD
 22. Prof. Hüseyin Kirci, PhD
 23. Grzegorz Kowaluk, PhD (Eng)
 24. Assoc. Prof. Paweł Kozakiewicz, PhD (Eng)
 25. Tomasz Krystofiak, PhD (Eng)
 26. Prof. Juraj Ladomerský, PhD
 27. Prof. Robert Lanouette, PhD
 28. Charalampos Lykidis, PhD
 29. Magdalena Łasecka-Plura, PhD (Eng)
 30. Piotr S. Mederski, PhD (Eng)
 31. Assoc. Prof. Vladimír Mózer, PhD (Eng)
 32. Magdalena Nowaczyk-Organista, PhD
 33. Tomasz Nowak, PhD (Eng)
 34. Prof. Kazimierz Orłowski, PhD (Eng)
 35. Prof. Stanisław Proszyk, PhD (Eng)
 36. Piotr Przybysz, PhD (Eng)
 37. Assoc. Prof. Piotr Rapp, PhD (Eng)
 38. Prof. Ladislaw Reinprecht, PhD (Eng)
 39. Daniel Ridley-Ellis, PhD
 40. Jakub Sandak, PhD
 41. Wolfram Scheiding, PhD
 42. Prof. Ján Sedliačik, PhD (Eng)
 43. Assoc. Prof. Gerhard Sinn, PhD
 44. Prof. Jerzy Starzyk, PhD
 45. Prof. Ahmet Tutuş, PhD
 46. Assoc. Prof. Maria Władyka-Przybylak, PhD
 47. Magdalena Zborowska, PhD (Eng)