Drewno

Procedura recenzowania

Materiały naukowe (artykuły i doniesienia) przekazane do Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Drewno" są recenzowane. Stosowany jest model double-blind review process (tzw. podwójnie ślepa recenzja zapewniająca anonimowość autora i recenzenta). Recenzent otrzymuje tekst do oceny po wstępnej kwalifikacji dokonanej przez redaktorów tematycznych oraz redaktora metodycznego i statystycznego, a następnie kolegialnie przez Redakcję. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu naukowego ze względu na jego niedopasowanie tematyczne, słabą jakość lub nieprawidłowe przedstawienie wyników bez podania uzasadnienia. Recenzentami nie są członkowie Komitetu Redakcyjnego Czasopisma, członkowie Rady Naukowej, osoby z tej samej placówki, z której pochodzi autor, i/lub osoby pozostające z nim w konflikcie interesów. Autor otrzymuje recenzję w formie pisemnej (drogą elektroniczną). Uwagi recenzenta są wyjaśniane z autorem za pośrednictwem Komitetu Redakcyjnego. Po uwzględnieniu przez autora uwag z recenzji, tekst naukowy kierowany jest do ostatecznej akceptacji recenzenta. Lista recenzentów jest publikowana w Czasopiśmie raz w roku.

W sprawach dotyczących etyki, Czasopismo kieruje się zasadami określonymi przez Committee on Publication Ethics (COPE) zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE.

Recenzenci 2018 (201-202):

 1. Assoc. Prof. Krzysztof Adamowicz, PhD (Eng)
 2. Bogusław Andres, PhD (Eng)
 3. Saim Ateş, PhD
 4. Assoc. Prof. Bekir Cihad Bal, PhD
 5. Jarosław Banecki, PhD
 6. Mariusz Bembenek, PhD (Eng)
 7. Piotr Boruszewski, PhD (Eng)
 8. Artur Dzialuk, PhD
 9. Mariusz Gaczek, PhD (Eng)
 10. Shyamal Chandra Ghosh, PhD
 11. Assoc. Prof. Zhivko Gochev, PhD
 12. René Herrera Díaz, PhD
 13. Prof. Salim Hiziroglu, PhD
 14. Patrycja Hochmańska, PhD
 15. Assoc. Danica Kačíková, PhD
 16. Prof. S. Nami Kartal, PhD
 17. Prof. Krzysztof Krajewski, PhD
 18. Assoc. Prof. Maia Linask, PhD
 19. Matevž Mihelič, PhD
 20. Assoc. Prof. Tadeusz Moskalik, PhD
 21. Prof. Peter Niemz, PhD (Eng)
 22. Prof. Panayot Angelov Panayotov, PhD
 23. Gianni Picchi, PhD
 24. Katharina Plaschkies, Dipl.-Biol.
 25. Piotr Przybysz, PhD (Eng)
 26. Andrzej Radomski, PhD (Eng)
 27. Assoc. Prof. Piotr Rapp, PhD (Eng)
 28. Prof. Ladislaw Reinprecht, PhD
 29. Prof. Luis Angel Ruiz Fernández, PhD
 30. Wolfram Scheiding, PhD
 31. Prof. Jarosław Socha, PhD (Eng)
 32. Assoc. Prof. Cevdet Sogutlu, PhD
 33. Assoc. Prof. Aleksandar Stojkov, PhD
 34. Assoc. Prof. Eylem Dizman Tomak, PhD
 35. Arkadiusz Tomczak, PhD
 36. Tereza Tribulová, PhD (Eng)
 37. Dinko Vusić, PhD
 38. Witold Wachowiak, PhD
 39. Assoc. Prof. Bogusława Waliszewska, PhD
 40. Magdalena Zborowska, PhD
 41. Aleš Zeidler, PhD (Eng)
 42. Tomasz Zielenkiewicz, PhD