Drewno

Procedura recenzowania

Materiały naukowe (artykuły i doniesienia) przekazane do Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Drewno" są recenzowane. Stosowany jest model double-blind review process (tzw. podwójnie ślepa recenzja zapewniająca anonimowość autora i recenzenta). Recenzent otrzymuje tekst do oceny po wstępnej kwalifikacji dokonanej przez redaktorów tematycznych oraz redaktora metodycznego i statystycznego, a następnie kolegialnie przez Redakcję. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu naukowego ze względu na jego niedopasowanie tematyczne, słabą jakość lub nieprawidłowe przedstawienie wyników bez podania uzasadnienia. Recenzentami nie są członkowie Komitetu Redakcyjnego Czasopisma, członkowie Rady Naukowej, osoby z tej samej placówki, z której pochodzi autor, i/lub osoby pozostające z nim w konflikcie interesów. Autor otrzymuje recenzję w formie pisemnej (drogą elektroniczną). Uwagi recenzenta są wyjaśniane z autorem za pośrednictwem Komitetu Redakcyjnego. Po uwzględnieniu przez autora uwag z recenzji, tekst naukowy kierowany jest do ostatecznej akceptacji recenzenta. Lista recenzentów jest publikowana w Czasopiśmie raz w roku.

W sprawach dotyczących etyki, Czasopismo kieruje się zasadami określonymi przez Committee on Publication Ethics (COPE) zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE.

Recenzenci 2019 (203-204):

 1. Stergios Adamopoulos
 2. Katarzyna R. Arturi
 3. Sushanta K. Badamali
 4. Jarosław Banecki
 5. Dirk Berthold
 6. Piotr Borysiuk
 7. Christian Brischke
 8. Bekir Cihad Bal
 9. Rafael Delucis
 10. Dorota Dziurka
 11. Andrzej Fojutowski
 12. Aleksandra Gaweł
 13. Jarmila Geffertová
 14. Petra Grošelj
 15. Witold Grzywiński
 16. Henrik Heräjärvi
 17. Emilia Hroncova
 18. Maria Isabel Iglesias Diaz
 19. Waldemar Jaskółowski
 20. Vassil Jivkov
 21. Grzegorz Kowaluk
 22. Paweł Kozakiewicz
 23. Danuta Król
 24. Tomasz Krystofiak
 25. Hubert Lachowicz
 26. Mariusz Mamiński
 27. Jozef Martinka
 28. Andrzej Mazur
 29. Piotr S. Mederski
 30. Eckhard Melcher
 31. Rajini Nagarajan
 32. Aleksandra Nešić
 33. Martina Nosalova
 34. Ewa Olewnik-Kruszkowska
 35. Galyna Ortynska
 36. Vit Paszto
 37. Zoltan Pasztory
 38. Jan Pencik
 39. Przemysław Postawa
 40. Andrea Rosario Proto
 41. Piotr Rapp
 42. Krzysztof Raszczuk
 43. Roger M. Rowell
 44. Agata Stachowiak-Wencek
 45. Nelly Staneva
 46. Jarzy S. Starzyk
 47. Abdullah Sütçü
 48. Arkadiusz Tomczak
 49. Antonio Villasante
 50. Eva Výbohová
 51. Bogusława Waliszewska
 52. Hanna Wróblewska
 53. Hamid Zarea Hosseinbadi