Drewno

Procedura recenzowania

Materiały naukowe (artykuły i doniesienia) przekazane do Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Drewno" są recenzowane. Stosowany jest model double-blind review process (tzw. podwójnie ślepa recenzja zapewniająca anonimowość autora i recenzenta). Recenzent otrzymuje tekst do oceny po wstępnej kwalifikacji dokonanej przez redaktorów tematycznych oraz redaktora metodycznego i statystycznego, a następnie kolegialnie przez Redakcję. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu naukowego ze względu na jego niedopasowanie tematyczne, słabą jakość lub nieprawidłowe przedstawienie wyników bez podania uzasadnienia. Recenzentami nie są członkowie Komitetu Redakcyjnego Czasopisma, członkowie Rady Naukowej, osoby z tej samej placówki, z której pochodzi autor, i/lub osoby pozostające z nim w konflikcie interesów. Autor otrzymuje recenzję w formie pisemnej (drogą elektroniczną). Uwagi recenzenta są wyjaśniane z autorem za pośrednictwem Komitetu Redakcyjnego. Po uwzględnieniu przez autora uwag z recenzji, tekst naukowy kierowany jest do ostatecznej akceptacji recenzenta. Lista recenzentów jest publikowana w Czasopiśmie raz w roku.

Recenzenci 2016 (196-198):

 1. Krzysztof Adamowicz, PhD (Eng)
 2. Assoc. Prof. Dorota Appenzeller, PhD
 3. Prof. Ioannis A. Barboutis, PhD
 4. Prof. Pavlo Bekhta, PhD
 5. Prof. Mario Beyer, PhD
 6. Vladimirs Biziks, PhD
 7. Matthias Bösch, PhD
 8. Sergio Chapela
 9. Dorota Dziurka PhD (Eng)
 10. Beata Fabisiak, PhD
 11. Assoc. prof. dr. Gorazd Fajdiga, PhD
 12. Prof. Claus Felby, PhD
 13. Fulvio di Fulvio, PhD
 14. Prof. Ulf Arne Girhammar, PhD
 15. Prof. Yousoo Han, PhD
 16. Prof. Svitlana Havenko, PhD
 17. Michal Jablonský, PhD
 18. Marcin Jakubowski, PhD
 19. Marek Juszczak PhD (Eng)
 20. Prof. František Kačík, PhD
 21. Martina Kalamarova, PhD
 22. Adam Klimanek, PhD (Eng)
 23. Marcin Klisz PhD (Eng)
 24. Grzegorz Kowaluk PhD (Eng)
 25. Prof. Ryszard Kozłowski, PhD
 26. Prof. Krzysztof Krajewski, PhD
 27. Prof. Jozef Kúdela, PhD
 28. Prof. Juraj Ladomerský, PhD
 29. Volker Lenz PhD (Eng)
 30. Nicola Macchioni, PhD
 31. Andrzej Makowski, PhD
 32. Mariusz Mamiński, PhD (Eng)
 33. Prof. Rainer Marutzky, PhD
 34. Piotr S. Mederski, PhD (Eng)
 35. Eckhard Melcher, PhD
 36. Krzysztof Michalec, PhD (Eng)
 37. Esko Mikkola, DSc
 38. Aikaterini Nakou, PhD
 39. Prof. Peter Niemz, PhD
 40. Sławomir Obidziński, PhD (Eng)
 41. Hannu Pakkanen, PhD
 42. Bartosz Pałubicki, PhD (Eng)
 43. Zoltán Pásztory, PhD
 44. Prof. Alexander Pfriem, PhD (Eng)
 45. Sławomir Poskrobko, PhD (Eng)
 46. Piotr Przybysz, PhD
 47. Assoc. Prof. Piotr Rapp, PhD (Eng)
 48. Prof. Roger M. Rowell, PhD
 49. Prof. Wiesław Rybak, PhD (Eng)
 50. Magdalena Sajdak, PhD (Eng)
 51. Jarosław Socha, PhD (Eng)
 52. Tobias Stern, PhD (Eng)
 53. Alessandro Suardi, PhD
 54. Prof. Andres Siirde, PhD
 55. Ramunas Tupciauskas, DSc (Eng)
 56. Prof. Tetsu Uesaka, PhD
 57. Radosław Wąsik, PhD (Eng)
 58. Johannes Welling, PhD
 59. Prof. Dorota Wesołek, PhD
 60. Petri Widsten, PhD
 61. Prof. Rupert Wimmer, PhD (Eng)
 62. Prof. Tomoya Yokoyama, PhD
 63. Prof. Daowei Zhang, PhD